Одеський національний політехнічний університет

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ДО ОНПУ В 2016 РОЦІ
за освітнім рівнем бакалавр
(вступ на основі повної загальної середньої освіти)

станом на 03.08.2016 12:45

Денна форма навчання

Спеціальність

Ліцензований обсяг прийому

Максимальний обсяг державного замовлення

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

60

10

034   Культурологія

40

10

051   Економіка

90

11

071   Облік і оподаткування

70

10

073   Менеджмент

100

16

074   Публічне управління та адміністрування

20

10

075   Маркетинг

50

10

076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

90

10

101   Екологія

45

27

104   Фізика та астрономія

20

10

113   Прикладна математика

40

16

121   Інженерія програмного забезпечення

80

50

122   Комп`ютерні науки та інформаційні технології

160

125

123   Комп`ютерна інженерія

130

106

125   Кібербезпека

180

52

131   Прикладна механіка

185

21

132   Матеріалознавство

30

10

133   Галузеве машинобудування

120

25

136   Металургія

40

10

141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

265

60

143   Атомна енергетика

70

56

144   Теплоенергетика

155

16

151   Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

190

95

152   Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

60

10

161   Хімічні технології та інженерія

90

56

163   Біомедична інженерія

30

10

171   Електроніка

50

10

172   Телекомунікації та радіотехніка

170

33

183   Технології захисту навколишнього середовища

15

10

226   Фармація

50

6

231   Соціальна робота

30

10

274   Автомобільний транспорт

100

13


Конкурс проводиться за рейтинговою сумою балів окремо за кожною спеціальністю.