МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
в інститут ІДЗО, спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології,
спеціалізація Комп`ютеризовані системи управління та автоматика за ОКР спеціаліста.
станом на 17:46 11.08.2016 р.


На загальних умовах

Фактична кількість місць держзамовлення для зарахування на загальних умовах: 2

Обсяг ліцензії:


п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові


О/С

Стан док.

Статус

Конкурсна сума балів

Право на першочергове зарахування
відповідно до правил прийому до ОНПУ пункту 11.1 *, абзац

Іноземна мова

Додаткові бали

1

2

3

7 (фахове випробування)

13 (середній бал диплома)

бали

бали

1

Зоярнюк Валерій Валерійович

90056

Оригінали

Зарахований на бюджет

336

160

176

2

Васильєв Олег Віталійович

90052

Подано оригінали на ОКР магістра

330

160

170

3

Сидоренко Ірина Володимирівна

92042

Подано оригінали на ОКР магістра

325

175

337.2

150

4

Левіцька Людмила Іллівна

90058

Оригінали

Зарахований на бюджет

289

165

124