МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
в інститут ІДЗО, спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
спеціалізація Енергетичний менеджмент за ОКР спеціаліста.
станом на 17:46 11.08.2016 р.


На загальних умовах

Фактична кількість місць держзамовлення для зарахування на загальних умовах: 2

Обсяг ліцензії:


п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові


О/С

Стан док.

Статус

Конкурсна сума балів

Право на першочергове зарахування
відповідно до правил прийому до ОНПУ пункту 11.1 *, абзац

Іноземна мова

Додаткові бали

1

2

3

7 (фахове випробування)

13 (середній бал диплома)

бали

бали

1

Манолій Андрій Андрійович

91685

Подано оригінали на ОКР магістра

343

168

385.9

175

2

Думбрава Сергій Олегович

91663

Оригінали

Зарахований на бюджет

336

176

336.5

160

3

Петришен Сергій Петрович

91697

Подано оригінали на ОКР магістра

332

162

334.1

170

4

Бородій Сергій Михайлович

91726

Оригінали

Зарахований на бюджет

279

132

340.2

147

5

Бужацький Андрій Євгенович

90116

Подано оригінали на іншу спеціальність

-

0

131

6

Кремінський Владислав Олександрович

* 92630

Подано оригінали на ОКР магістра

-

7

Чоботарський Віталій Борисович

90124

Подано оригінали на іншу спеціальність

-

136

8

Сопронюк Андрій Володимирович

90100

Копії

-

9

Козельчук Сергій Вікторович

90095

Подано оригінали на іншу спеціальність

-

126