МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
в інститут ІДЗО, спеціальність 131 – Прикладна механіка,
спеціалізація Металорізальні верстати та системи за ОКР спеціаліста.
станом на 17:46 11.08.2016 р.


На загальних умовах

Фактична кількість місць держзамовлення для зарахування на загальних умовах: 2

Обсяг ліцензії: 2


п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові


О/С

Стан док.

Статус

Конкурсна сума балів

Право на першочергове зарахування
відповідно до правил прийому до ОНПУ пункту 11.1 *, абзац

Іноземна мова

Додаткові бали

1

2

3

7 (фахове випробування)

13 (середній бал диплома)

бали

бали

1

Руць Андрій Вікторович

90295

Оригінали

Зарахований на бюджет

380

195

185

2

Кучеренко Євгеній Анатолійович

90293

Оригінали

Зарахований на бюджет

375

180

195

3

Михальченко Андрій Олександрович

90294

Подано оригінали на ОКР магістра

371

175

196

4

Горшков Борис Андрійович

90291

Оригінали

Зарахований на контракт

360

175

185

5

Кисельов Олег Олександрович

* 92573

Подано оригінали на ОКР магістра

340

170

315.9

170

6

Медведенко Максим Валерійович

91241

Подано оригінали на іншу спеціальність

320

165

300

155

7

Куліковський Роман Валерійович

90292

Копії

-

0

0