Одеський національний політехнічний університет

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ДО ОНПУ В 2016 РОЦІ
за освітнім рівнем магістр

станом на 31.07.2016 09:49

ІКС 123 Комп`ютерна інженерія - Комп`ютерні системи та мережі

ІКС 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології - Комп`ютеризовані системи управління та автоматика

ІКС 121 Інженерія програмного забезпечення - Інженерія програмного забезпечення

ІКС 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Управління ІТ-проектами

ІКС 123 Комп`ютерна інженерія - Спеціалізовані комп`ютерні системи

ІКС 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні управляючі системи та технології

ІКС 113 Прикладна математика - Прикладна математика

ІІБРТ 172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіоелектронні апарати та засоби

ІІБРТ 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні технології проектування

ІІБРТ 172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

ІІБРТ 171 Електроніка - Електронні прилади та пристрої

ІІБРТ 172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіотехніка

ІІБРТ 172 Телекомунікації та радіотехніка - Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення

ІІБРТ 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформатика

ІІБРТ 172 Телекомунікації та радіотехніка - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

ІІБРТ 125 Кібербезпека - Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електричні машини і апарати

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електропобутова техніка

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електротехнічні системи електроспоживання

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електричний транспорт

ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Енергетичний менеджмент

ІЕКСУ 144 Теплоенергетика - Теплові електричні станції

ІЕКСУ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

ІЕКСУ 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології - Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

ІЕКСУ 144 Теплоенергетика - Теплоенергетика

ІЕКСУ 143 Атомна енергетика - Атомна енергетика

ІЕКСУ 104 Фізика та астрономія - Фізика ядра та фізика високих енергій

ІЕКСУ 144 Теплоенергетика - Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

ІЕКСУ 143 Атомна енергетика - Технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

ІЕКСУ 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології - Автоматизоване управління технологічними процесами

ІЕКСУ 183 Технології захисту навколишнього середовища - Прикладна екологія та збалансоване природокористування

ІЕКСУ 144 Теплоенергетика - Енергетичний менеджмент

ІЕКСУ 101 Екологія - Екологічна безпека

ІМБ 274 Автомобільний транспорт - Автомобілі та автомобільне господарство

ІМБ 133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

ІМБ 131 Прикладна механіка - Динаміка і міцність машин

ІМБ 131 Прикладна механіка - Інженерія логістичних систем

ІМБ 133 Галузеве машинобудування - Колісні та гусеничні транспортні засоби

ІМБ 133 Галузеве машинобудування - Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

ІМБ 131 Прикладна механіка - Роботомеханічні системи та комплекси

ІПТДМ 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні технології проектування

ІПТДМ 131 Прикладна механіка - Технології машинобудування

ІПТДМ 132 Матеріалознавство - Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

ІПТДМ 132 . - Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

ІПТДМ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

ІПТДМ 136 Металургія - Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

ІПТДМ 131 Прикладна механіка - Металорізальні верстати та системи

ІПТДМ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та вимірювальна техніка

ІБЕІТ 051 Економіка - Прикладна економіка

ІБЕІТ 075 Маркетинг - Маркетинг

ІБЕІТ 051 Економіка - Економіка підприємства

ІБЕІТ 073 Менеджмент - Менеджмент організацій і адміністрування

ІБЕІТ 073 Менеджмент - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ІБЕІТ 073 Менеджмент - Управління фінансово-економічною безпекою

ІБЕІТ 071 Облік і оподаткування - Облік і аудит

ІБЕІТ 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ІБЕІТ 051 Економіка - Економічна кібернетика

ІБЕІТ 073 . - Бізнес-адміністрування

ІБЕІТ 073 Менеджмент - Менеджмент інноваційної діяльності

ІБЕІТ 074 Публічне управління та адміністрування - Адміністративний менеджмент

ІБЕІТ 073 Менеджмент - Бізнес-адміністрування

ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія - Хімічні технології неорганічних речовин

ХТФ 226 Фармація - Технології фармацевтичних препаратів

ХТФ 101 Екологія - Екологія та охорона навколишнього середовища

ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія - Хімічні технології органічних речовин

ГФ 231 Соціальна робота - Соціальна робота

ГФ 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - Документознавство та інформаційна діяльність

ГФ 034 Культурологія - Культурологія

УНІ 051 Економіка - Прикладна економіка

УНІ 123 Комп`ютерна інженерія - Комп`ютерні системи та мережі

УНІ 075 Маркетинг - Маркетинг

УНІ 051 Економіка - Економіка підприємства

УНІ 133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

УНІ 226 Фармація - Технології фармацевтичних препаратів

УНІ 121 Інженерія програмного забезпечення - Інженерія програмного забезпечення

УНІ 073 Менеджмент - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

УНІ 073 Менеджмент - Управління фінансово-економічною безпекою

УНІ 071 Облік і оподаткування - Облік і аудит

УНІ 123 Комп`ютерна інженерія - Спеціалізовані комп`ютерні системи

УНІ 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

УНІ 051 Економіка - Економічна кібернетика

УНІ 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні управляючі системи та технології

УНІ 231 Соціальна робота - Соціальна робота

УНІ 073 Менеджмент - Менеджмент інноваційної діяльності

УНІ 113 Прикладна математика - Прикладна математика

ІДЗО 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології - Комп`ютеризовані системи управління та автоматика

ІДЗО 172 Телекомунікації та радіотехніка - Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення

ІДЗО 071 Облік і аудит - Облік і аудит

ІДЗО 144 Теплоенергетика - Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

ІДЗО 226 Фармація - Технології фармацевтичних препаратів

ІДЗО 144 Теплоенергетика - Теплові електричні станції

ІДЗО 104 Фізика та астрономія - Фізика ядра та фізика високих енергій

ІДЗО 143 Атомна енергетика - Технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

ІДЗО 073 Менеджмент - Менеджмент організацій і адміністрування

ІДЗО 051 Економіка - Економічна кібернетика

ІДЗО 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні технології проектування

ІДЗО 101 Екологія - Екологічна безпека

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

ІДЗО 133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

ІДЗО 122 . - Управління ІТ-проектами

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електротехнічні системи електроспоживання

ІДЗО 073 Менеджмент - Бізнес-адміністрування

ІДЗО 133 Галузеве машинобудування - Колісні та гусеничні транспортні засоби

ІДЗО 161 Хімічні технології та інженерія - Хімічні технології органічних речовин

ІДЗО 123 Комп`ютерна інженерія - Спеціалізовані комп`ютерні системи

ІДЗО 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - Документознавство та інформаційна діяльність

ІДЗО 121 Інженерія програмного забезпечення - Інженерія програмного забезпечення

ІДЗО 074 Публічне управління та адміністрування - Адміністративний менеджмент

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

ІДЗО 131 Прикладна механіка - Технології машинобудування

ІДЗО 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та вимірювальна техніка

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електричний транспорт

ІДЗО 172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

ІДЗО 131 Прикладна механіка - Металорізальні верстати та системи

ІДЗО 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології - Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

ІДЗО 073 Менеджмент - Менеджмент інноваційної діяльності

ІДЗО 274 Автомобільний транспорт - Автомобілі та автомобільне господарство

ІДЗО 172 Телекомунікації та радіотехніка - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

ІДЗО 131 Прикладна механіка - Динаміка і міцність машин

ІДЗО 051 Економіка - Економіка підприємства

ІДЗО 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформатика

ІДЗО 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології - Автоматизоване управління технологічними процесами

ІДЗО 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ІДЗО 231 Соціальна робота - Соціальна робота

ІДЗО 171 Електроніка - Електронні прилади та пристрої

ІДЗО 144 Теплоенергетика - Теплоенергетика

ІДЗО 071 Облік і оподаткування - Облік і аудит

ІДЗО 183 Технології захисту навколишнього середовища - Прикладна екологія та збалансоване природокористування

ІДЗО 123 Комп`ютерна інженерія - Комп`ютерні системи та мережі

ІДЗО 113 Прикладна математика - Прикладна математика

ІДЗО 144 Теплоенергетика - Енергетичний менеджмент

ІДЗО 073 Менеджмент - Управління фінансово-економічною безпекою

ІДЗО 101 Екологія - Екологія та охорона навколишнього середовища

ІДЗО 143 Атомна енергетика - Атомна енергетика

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Енергетичний менеджмент

ІДЗО 073 Менеджмент - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ІДЗО 133 Галузеве машинобудування - Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

ІДЗО 125 Кібербезпека - Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

ІДЗО 034 Культурологія - Культурологія

ІДЗО 075 Маркетинг - Маркетинг

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електропобутова техніка

ІДЗО 132 Матеріалознавство - Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

ІДЗО 161 Хімічні технології та інженерія - Хімічні технології неорганічних речовин

ІДЗО 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електричні машини і апарати

ІДЗО 051 Економіка - Прикладна економіка

ІДЗО 172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіотехніка

ІДЗО 131 Прикладна механіка - Роботомеханічні системи та комплекси

ІДЗО 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології - Інформаційні управляючі системи та технології

ІДЗО 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

ІДЗО 132 Матеріалознавство - Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

ІДЗО 136 Металургія - Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

ІДЗО 172 Телекомунікації та радіотехніка - Радіоелектронні апарати та засоби

ІДЗО 131 Прикладна механіка - Інженерія логістичних систем