МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
в інститут ІДЗО, спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
спеціалізація Енергетичний менеджмент за ОКР магістра.
станом на 10:15 12.08.2016 р.


На загальних умовах

Фактична кількість місць держзамовлення для зарахування на загальних умовах: 2

Обсяг ліцензії:


п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові


О/С

Стан док.

Статус

Конкурсна сума балів

Право на першочергове зарахування
відповідно до правил прийому до ОНПУ пункту 11.1 *, абзац

Іноземна мова

Додаткові бали

1

2

3

7 (фахове випробування)

13 (середній бал диплома)

бали

бали

1

Манолій Андрій Андрійович

91685

Оригінали

Зарахований на бюджет

343

168

385.9

175

2

Шаргородська Марія Іванівна

91717

Подано оригінали на ОКР спеціаліста

342

172

360.4

170

3

Думбрава Сергій Олегович

91663

Подано оригінали на ОКР спеціаліста

336

176

336.5

160

4

Петришен Сергій Петрович

91697

Оригінали

Зарахований на бюджет

332

162

334.1

170