МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
в інститут ІДЗО, спеціальність 131 – Прикладна механіка,
спеціалізація Металорізальні верстати та системи за ОКР магістра.
станом на 10:15 12.08.2016 р.


На загальних умовах

Фактична кількість місць держзамовлення для зарахування на загальних умовах: 1

Обсяг ліцензії: 1


п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові


О/С

Стан док.

Статус

Конкурсна сума балів

Право на першочергове зарахування
відповідно до правил прийому до ОНПУ пункту 11.1 *, абзац

Іноземна мова

Додаткові бали

1

2

3

7 (фахове випробування)

13 (середній бал диплома)

бали

бали

1

Михальченко Андрій Олександрович

90294

Оригінали

Зарахований на бюджет

371

175

196

2

Кисельов Олег Олександрович

* 92573

Оригінали

Зарахований на контракт

340

170

315.9

170

3

Куліковський Роман Валерійович

90292

Копії

-

0

0