ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Приймальної комісії
____________ Г.О.Оборський
„______”____________ 2019 р.
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОНАУКОВИМ РІВНЕМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
Вступне випробування Шифр та назва спеціальності Аудиторія
 09.09.2019
Час: 16:30
Фахове 131 Прикладна механіка 316