ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Приймальної комісії
____________ Г.О.Оборський
„______”____________ 2019 р.
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОНАУКОВИМ РІВНЕМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
Вступне випробування Шифр та назва спеціальності Аудиторія
 04.09.2019
Час: 15:30
Фахове 032  Історія та археологія 314
Фахове 033 Філософія 413
Фахове 051  Економіка 308
Фахове 073 Менеджмент 309
Фахове 075 Маркетинг 310
Фахове 076 Підприємництво , торгівля та біржова   діяльність 311
Фахове 104 Фізика та астрономія 312
Фахове 121 Інженерія програмного забезпечення 315
Фахове 122 Комп’ютерні науки 307
Фахове 123 Комп’ютерна інженерія 412
Фахове 125 Кібербезпека 414
Фахове 131 Прикладна механіка 316
Фахове 133 Галузеве машинобудування 413г
Фахове 136 Металургія 317
Фахове 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 410
Фахове 143  Атомна енергетика 407
Фахове 144  Теплоенергетика 309г
Фахове 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 312г
Фахове 152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 313
Фахове 171  Електороніка 411
Фахове 172  Телекомунікації та радіотехніка 310г