КП_МАГ_2020

Перелік конкурсних пропозицій при вступі до

Одеського національного політехнічного університету

для здобуття ступеня Магістр

на базі здобутого тсупеню вищої освіти

Бакалавр або Магістр (ОКР Спеціаліст)

Назва спеціальності Назва КП Денна форма навяання Заочна форма навчання Інститут (факультет) Перелік вступних іспитів та конкурсного предмету ЗНО (ЄВІ)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-аналітична діяльність, документознавство (Освітньо-професійна програма) ГФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Історія та археологія Історія України (Освітньо-наукові програми) ГФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Філософія Філософія культури Сходу, сходознавство (Освітньо-професійна програма) ГФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Культурологія Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика (Освітньо-професійна програма) ГФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Економіка Економіка підприємства (Освітньо-професійна програма) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Економіка Економічна кібернетика та прикладна економіка (Освітньо-професійні програми) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Економіка Економічна кібернетика (Освітньо-професійна програма) ІДЗО 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Економіка Економіка (Освітньо-наукові програми) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Облік і оподаткування Облік і оподаткування (Освітньо-професійна програма) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою (Освітньо-професійна програма) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Менеджмент Менеджмент (Освітньо-наукові програми) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування, бізнес-адміністрування  (Освітньо-професійні програми) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу, менеджмент туризму та гостинності (Освітньо-професійні програми) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Маркетинг Маркетинг (Освітньо-професійна програма) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітньо-професійна програма) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Екологія Екологічна безпека (Освітньо-професійна програма) ІЕКСУ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій (Освітньо-професійна програма) ІЕКСУ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Прикладна математика Прикладна математика (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування (Освітньо-професійна програма) ІПТДМ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології (Освітньо-наукова програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації (Освітньо-професійна програма) ІІБРТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерні науки Системи комп'ютерного проектування (Освітньо-професійна програма) ІІБРТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерні науки Управління ІТ-проектами (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Кібербезпека Кібербезпека (Освітньо-професійна програма) ІІБРТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Прикладна механіка Динаміка, міцність машин та транспортних засобів (Освітньо-професійна програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Прикладна механіка Інженерія логістичних систем, мехатроніка та промислові роботи (Освітньо-професійні програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Прикладна механіка Технологія машинобудування та програмування обладнання (Освітньо-професійна програма) ІПТДМ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Прикладна механіка Комп’ютерне проектування та дизайн машин (Освітньо-професійна програма) ІПТДМ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні (Освітньо-професійна програма) ІПТДМ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби (Освітньо-професійна програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (Освітньо-професійна програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг (Освітньо-професійна програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання (Освітньо-професійна програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (Освітньо-професійна програма) ІПТДМ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини та електричний транспорт (Освітньо-професійна програма) ІЕЕ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Освітньо-професійна програма) ІЕЕ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент (Освітньо-професійна програма) ІЕЕ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (Освітньо-професійна програма) УПІ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Атомна енергетика Атомна енергетика (Освітньо-професійні програми) ІЕКСУ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Атомна енергетика Атомна енергетика (Освітньо-професійна програма) ІДЗО 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Теплоенергетика Теплові електричні станції та технології води та палива (Освітньо-професійна програма) ІЕКСУ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Теплоенергетика Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології (Освітньо-професійна програма) ІДЗО 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці (Освітньо-наукова програма) ІЕКСУ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами (Освітньо-професійна програма) ІЕКСУ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп’ютерні системи управління (Освітньо-професійна програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп’ютерні системи управління (Освітньо-наукова програма) ІКС 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості (Освітньо-професійна програма) ІПТДМ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин (Освітньо-професійна програма) ХТФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин (Освітньо-професійна програма) ХТФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Електроніка Електронно-обчислювальна техніка (Освітньо-професійна програма) ІІБРТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі (Освітньо-професійна програми) ІІБРТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи (Освітньо-професійна програма) ІІБРТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів, технології парфумерно–косметичних засобів та біологічно активних добавок (Освітньо-професійні програми) ХТФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів (Освітньо-професійна програма) ІДЗО 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Соціальна робота Соціальна робота (Освітньо-професійна програма) ГФ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство (Освітньо-професійна програма) ІМБ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (Освітньо-професійна програма) ІБЕІТ 1. ЄВІ;
2. Фахове випробування.