Вступні іспити (магістр)

Програми вступних випробувань при вступі до магістратури

на базі здобутого ступеню вищої освіти Бакалавр, Магістр (окр Спеціаліст)

Спеціальність

Програма  додаткового фахового іспиту

Програма фахового іспиту

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Переглянути

Переглянути 

032 Іторія та археологія Переглянути Переглянути
033 Філософія Переглянути Переглянути

034 Культурологія

Переглянути 

Переглянути 

051 Економіка

Переглянути 

Переглянути 

071 Облік і оподаткування

Переглянути 

Переглянути 

073 Менеджмент

Переглянути 

Переглянути 

075 Маркетинг

Переглянути 

Переглянути 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Переглянути 

Переглянути 

101 Екологія Переглянути Переглянути

104 Фізика та астрономія

Переглянути 

Переглянути

113 Прикладна математика

Переглянути 

Переглянути 

121 Інженерія програмного забезпечення

Переглянути 

Переглянути 

122 Комп'ютерні науки

Переглянути 

Переглянути 

123 Комп'ютерна інженерія

Переглянути 

Переглянути 

125 Кібербезпека

Переглянути 

Переглянути 

126 Інформаційні системи та технології Переглянути Переглянути 

131 Прикладна механіка

Переглянути 

Переглянути

132 Матеріалознавство

Переглянути 

Переглянути 

133 Галузеве машинобудування

Переглянути 

Переглянути 

136 Металургія

Переглянути 

Переглянути 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Переглянути 

Переглянути  

143 Атомна енергетика

Переглянути 

Переглянути 

144 Теплоенергетика

Переглянути

Переглянути

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Переглянути 

Переглянути 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Переглянути 

Переглянути

161 Хімічні технології та інженерія

Переглянути 

Переглянути 

171 Електроніка

Переглянути 

Переглянути 

172 Телекомунікації та радіотехніка

Переглянути 

Переглянути

226 Фармація, промислова фармація

Переглянути 

Переглянути 

231 Соціальна робота

Переглянути 

Переглянути 

274 Автомобільний транспорт

Переглянути 

Переглянути

281 Публічне управління та адміністрування

Переглянути 

Переглянути