Розклад вступної кампанії

При вступі до аспірантури (здобуття ступеня доктора філософії): 

Етапи вступної кампанії

Строки етапу вступної кампанії

Прийом заяв та документів

з 16 липня по 31 серпня

Вступні випробування

з 03 вересня по 06 вересня

Оприлюднення рейтингового списку

вступників

 

10 вересня

Зарахування вступників за державним

замовленням

 

не пізніше 16 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 16 вересня

При вступі до докторантури (здобуття ступеня доктора наук):  

Етапи вступної кампанії

Строки етапу вступної кампанії

Прийом заяв та документів

з 01 липня
по 31 липня

Розгляд розгорнутих пропозицій та заслуховування наукових доповідей претендентів для вступу до докторантури на засіданні кафедри

до 31 серпня

Розгляд висновків кафедр Вченою радою університету і прийняття рішення про зарахування

до 30 вересня

Зарахування вступників

з 01 жовтня