Реєстр дод фах

Відповідно до правил прийому до ОНПУ у 2019р. та умов прийому у 2019р. для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
033 «Філософія»;
034 «Культурологія»;
051 «Економіка»;
071 «Облік і оподаткування»;
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп’ютерні науки»;
123 «Комп’ютерна інженерія»;
125 «Кібербезпека»;
126 «Інформаційні системи та технології»;
281 «Публічне  управління та адміністрування»;

вступники, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), спочатку складають додаткові фахові вступні випробування, потім навчальний заклад реєструє їх на ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови)

За цим посилання наведено результати додаткових вступних фахових випробувань осіб, які виявили бажання вступати до магістратури на вищезазначений перелік спеціальностей, з інших спеціальностей або неспоріднених напрямів, станом на 17.00 29.05.2019