Правила прийому

Правила прийому:

Правила прийому до Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) у 2017 році

Ліцензія на право надання освітніх послуг за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії

Інформаційні таблиці до Правил прийому:

Таблиця 1:Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання в 2017 році
Таблиця 3: Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у 2017 році
Таблиця 4:Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістрау 2017 році
Таблиця 5:Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) у 2017 році

Додатки до Правил прийому:

Додаток 1:Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ОНПУ в 2017 році
Додаток 2:Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (2017 рік)
Додаток 3:Перелік спеціальностей на які можуть зараховуватись за державним замовленням вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста здобутого за будь-якою спеціальністю, переводитись на вакантні місця державного замовлення деякі категорії вступників, до одного з предметів ЗНО додаватись бали учасникам Всеукраїнської олімпіади ОНПУ для професійної орієнтації вступників (2017 рік)
Додаток 4:Правила прийому до аспірантури Одеського національного політехнічного університету в 2017 році
Додаток 5:Правила прийому до докторантури Одеського національного політехнічного університету в 2017 році
Додаток 6:Перелік предметів з яких проводиться співбесіда з іноземними громадянами У 2017 році, які вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Правила прийому у відокремлені структурні підрозділи:

Додаток 7:Правила прийому до Одеського автомобільно-дорожнього коледжу у 2017 році