Правила прийому

Правила прийому:

Правила прийому до Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) у 2019 році

Інформаційні таблиці до Правил прийому:

Таблиця 1:Перелік конкурсних пропозицій, освітніх програм, спеціальностей, освітніх ступенів за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання в 2019 році

Додатки до Правил прийому:

Додаток 1:Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ОНПУ в 2019 році
Додаток 2:Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка (2019 рік)
Додаток 3:Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200 (2019 рік)
Додаток 4:Правила прийому до аспірантури Одеського національного політехнічного університету в 2019 році
Додаток 5:Правила прийому до докторантури Одеського національного політехнічного університету в 2019 році
Додаток 6:Ліцензія на право надання освітніх послуг за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії
Додаток 7:Порядок прийому до Одеського національного політехнічного університету для здобуття освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України
Додаток 8:Перелік предметів з яких проводиться співбесіда з іноземними громадянами У 2019 році, які вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти