Правила прийому

Правила прийому:

Правила прийому до Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) у 2016 році (зі змінами)

Інформаційні таблиці до Правил прийому:

Таблиця 1:Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Таблиця 3: Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Таблиця 4:Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра
Таблиця 5:Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
Таблиця 6:Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне акінчення підготовчих курсів ОНПУ

Додатки до Правил прийому:

Додаток 1:Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ОНПУ в 2016 році (зі змінами)
Додаток 2:Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали
Додаток 3:Перелік секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до ОНПУ для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України
Додаток 4:Правила прийому до аспірантури Одеського національного політехнічного університету в 2016 році

Правила прийому у відокремлені структурні підрозділи:

Додаток 5:Правила прийому до Одеського автомобільно-дорожнього коледжу у 2016 році
Додаток 6:Правила прийому до Новокаховського політехнічного коледжу у 2016 році
Додаток 7:Правила прийому до Херсонського політехнічного коледжу у 2016 році