Правила прийому

Правила прийому зі змінами:

Правила прийому до Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) у 2018 році

Інформаційні таблиці до Правил прийому:

Таблиця 1:Перелік конкурсних пропозицій, освітніх програм, спеціальностей, освітніх ступенів за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання в 2018 році
Таблиця 2: Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра у 2018 році
Таблиця 3:Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра у 2018 році
Таблиця 4:Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) у 2018 році

Додатки до Правил прийому:

Додаток 1:Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ОНПУ в 2018 році
Додаток 2:Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка (2018 рік)
Додаток 3:Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200 (2018 рік)
Додаток 4:Правила прийому до аспірантури Одеського національного політехнічного університету в 2018 році
Додаток 5:Правила прийому до докторантури Одеського національного політехнічного університету в 2018 році
Додаток 6:Ліцензія на право надання освітніх послуг за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії
Додаток 7:Порядок прийому до Одеського національного політехнічного університету для здобуття освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України
Додаток 8:Перелік предметів з яких проводиться співбесіда з іноземними громадянами У 2018 році, які вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти