Правила приема

Правила прийому:

Правила прийому до Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) в 2019 році (зі змінами)

Інформаційні таблиці до Правил прийому:

Таблиця 1: Перелік конкурсних пропозицій, освітніх програм, спеціальностей, освітніх ступенів за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання в 2019 році (зі змінами)


Додатки до Правил прийому:

Додаток 1: Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі в ОНПУ в 2019 році (зі змінами)
Додаток 2: Перелік спеціальностей яким приділяється особлива підтримка (зі змінами)
Додаток 3: Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (зі змінами)
Додаток 4: Правила прийому до аспірантури Одеського національного політехнічного університету в 2019 році (зі змінами)
Додаток 5: Правила прийому в докторантуру Одеського національного політехнічного університету в 2019 році (зі змінами)
Додаток 6: Ліцензія на право надання освітніх послуг за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії (зі змінами)
Додаток 7: Порядок прийому в Одеського національного політехнічного університету для здобуття освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (зі змінами)
Додаток 8: Перелік предметів з яких проводиться співбесіда з іноземними громадянами в 2019 році, які вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (зі змінами)