Порядок вступу на навчання до аспірантури

Якщо Ви бажаєте здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення та здобути освітньо-науковий рівень доктора філософії Вам  потрібно:

1. З 16 липня по 31 серпня 2019 року прийти в університет та подати до Приймальної комісії заяви на вступ (заяви подаються тільки в паперовій формі, до вступних екзаменів). До заяви поданої в паперовій формі вступник додає документи вказані в розділі Перелік документів для вступу.

2. З 02 по 06 вересня 2019 року, в назначенний термін, прийти в університет та скласти вступне фахове випробування за обраною спеціальністю  та іспит з іноземної мови. Перед початком вступних випробувань потрібно отримати в Приймальній комісії аркуш результатів вступних випробувань. Ознайомитись з програмами вступних випробувань можна в розділі  – Вступні іспити.

3. 10 вересня 2019 року (після 12:00) Ви можете побачити і оцінити свій результат в рейтинговому списку та ознайомитись зі списками рекомендованих на зарахування на навчання. Це можна зробити у Приймальній комісії та на офіційному сайті – http://ac.opu.ua.

4. 16 вересня 2019 року (після 12:00) ознайомитись з наказом про зарахування. Накази про зарахування будуть опубліковані на нашому офіційному сайті –  http://ac.opu.ua.

Як розраховується конкурсний балл

 

Додаткові бали