Порядок вступу на навчання

Якщо Ви бажаєте отримати поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та здобути ступінь магістра Вам потрібно:

1. З 12 по 24 липня 2017 року прийти в університет та подати до Приймальної комісії заяви на вступ (заяви подаються тільки в паперовій формі, до вступних екзаменів). До заяви поданої в паперовій формі вступник додає документи вказані в розділі "Перелік документів для вступу"

2. З 25 по 39 липня 2017 року, в назначенний термін, прийти в університет та скласти вступне фахове випробування за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та екзамен з іноземної мови. Перед початком вступних випробувань потрібно отримати в Приймальній комісії аркуш результатів вступних екзаменів. Ознайомитись з програмами вступних випробувань можна в розділі  – Вступні іспити.

3. 30 07 2017 року (після 12:00) Ви можете побачити і оцінити свій результат в рейтинговому списку та ознайомитись зі списками рекомендованих на зарахування на навчання за державним замовленням. Це можна зробити у Приймальній комісії та на офіційному сайті – http://ac.opu.ua.

4. До 31 07 2017 року (до 18:00), якщо Ви рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням, потрібно подати до Приймальної комісії оригінали документів зазначені у розділі  "Перелік документів для вступу".

5. 31 07 2017 року (після 12:00) ознайомитись з наказом про зарахування. Накази про зарахування будуть опубліковані на нашому офіційному сайті –  http://ac.opu.ua:

6. Якщо Ви не були рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням та бажаєте навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали документів вказаних у розділі  "Перелік документів для вступу" необхідно подати до Приймальної комісії до 10 серпня 2017 року (до 18:00) та 11 серпня 2017 року ознайомитись с наказом про зарахування.

 

Як розраховується конкурсний балл
Додаткові бали