Порядок вступу на навчання

Якщо Ви бажаєте отримати поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та здобути ступінь магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 034 «Культурологія», 051 «Економіка») Вам потрібно:

1. З 02 по 26 липня 2018 року прийти в університет та подати до Приймальної комісії заяви на вступ (заяви подаються тільки в паперовій формі, до вступних екзаменів). До заяви поданої в паперовій формі вступник додає документи вказані в розділі "Перелік документів для вступу"

2. З 27 по 31 липня 2018 року, в назначенний термін, прийти в університет та скласти вступне фахове випробування за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та екзамен з іноземної мови. Перед початком вступних випробувань потрібно отримати в Приймальній комісії аркуш результатів вступних екзаменів. Ознайомитись з програмами вступних випробувань можна в розділі  – Вступні іспити.

3. 02 серпня 2018 року (після 12:00) Ви можете побачити і оцінити свій результат в рейтинговому списку та ознайомитись зі списками рекомендованих на зарахування на навчання за державним замовленням. Це можна зробити у Приймальній комісії та на офіційному сайті – http://ac.opu.ua.

4. До 06 серпня 2018 року (до 18:00), якщо Ви рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням, потрібно подати до Приймальної комісії оригінали документів зазначені у розділі  "Перелік документів для вступу".

5. 07 серпня 2018 року (після 12:00) ознайомитись з наказом про зарахування. Накази про зарахування будуть опубліковані на нашому офіційному сайті –  http://ac.opu.ua:

6. Якщо Ви не були рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням та бажаєте навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали документів вказаних у розділі  "Перелік документів для вступу" необхідно подати до Приймальної комісії до 09 серпня 2018 року (до 18:00) та 10 серпня 2018 року ознайомитись с наказом про зарахування.

 

Порядок вступу на навчання для спеціальностей 034 «Культурологія», 051 «Економіка» за всіма формами навчання

 

Як розраховується конкурсний балл

 

Додаткові бали