Порядок вступу на навчання

Якщо Ви бажаєте отримати поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та здобути ступінь магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування») Вам потрібно:

1. З 10 по 23 липня 2019 року прийти в університет та подати до Приймальної комісії заяви на вступ (заяви подаються тільки в паперовій формі, до вступних екзаменів). До заяви поданої в паперовій формі вступник додає документи вказані в розділі "Перелік документів для вступу"

2. З 05 по 26 липня 2019 року, в назначенний термін, прийти в університет та скласти вступне фахове випробування за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та екзамен з іноземної мови. Перед початком вступних випробувань потрібно отримати в Приймальній комісії аркуш результатів вступних екзаменів. Ознайомитись з програмами вступних випробувань можна в розділі  – Вступні іспити.

3. 05 серпня 2019 року (після 12:00) Ви можете побачити і оцінити свій результат в рейтинговому списку та ознайомитись зі списками рекомендованих на зарахування на навчання за державним замовленням. Це можна зробити у Приймальній комісії та на офіційному сайті – http://ac.opu.ua.

4. До 10 серпня 2019 року (до 18:00), якщо Ви рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням, потрібно подати до Приймальної комісії оригінали документів зазначені у розділі  "Перелік документів для вступу".

5. 11 серпня 2018 року (після 12:00) ознайомитись з наказом про зарахування. Накази про зарахування будуть опубліковані на нашому офіційному сайті –  http://ac.opu.ua:

6. Якщо Ви не були рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням та бажаєте навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали документів вказаних у розділі  "Перелік документів для вступу" необхідно подати до Приймальної комісії до 14 серпня 2019 року (до 18:00) та 18 серпня 2019 року ознайомитись с наказом про зарахування.

 

Порядок вступу на навчання за спеціальностями для яких необхідно складати вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО за всіма формами навчання

 

Як розраховується конкурсний балл

 

Додаткові бали