Порядок вступу на навчання

Якщо Ви закінчили коледж (технікум), отримали диплом молодшого спеціаліста, та бажаєте отримати вищу освіту з присудженням ступеня бакалавра, магістра Вам необхідно:

1. З 12 по 24 липня 2018 року прийти в університет та подати до Приймальної комісії заяви на вступ (заяви подаються тільки в паперовій формі). До заяви поданої в паперовій формі вступник додає документи вказані в розділі "Перелік документів для вступу"

2. З 25 по 31 липня 2018 року, в назначенний термін, прийти в університет та скласти вступне фахове випробування за обраною спеціальністю (напрямом, спеціалізацією). Перед початком вступного фахового випробування потрібно отримати в Приймальній комісії аркуш результатів вступних екзаменів. Ознайомитись з програмами вступних випробувань можна у розділі – Вступні іспити.

3. 01 серпня 2018 року Ви можете побачити і оцінити свій результат в рейтинговому списку та ознайомитись зі списками рекомендованих на зарахування на навчання за державним замовленням. Це можна зробити у Приймальній комісії та на офіційному сайті – http://ac.opu.ua.

4. До 06 серпня 2018 року (до 18:00), якщо Ви рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням, подати до Приймальної комісії оригінали документів зазначених у розділі  "Перелік документів для вступу".

5. 07 серпня 2018 року (після 12:00) ознайомитися з Наказом про зарахування. Накази про зарахування будуть опубліковані на нашому офіційному сайті –  http://ac.opu.ua.

6. Якщо Ви не були рекомендовані на зарахування на навчання за державним замовленням та бажаєте навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали документів вказаних у розділі  "Перелік документів для вступу" необхідно подати до Приймальної комісії до 10 серпня 2018 року (до 18.00) та 11 серпня 2018 року ознайомитись с наказом про зарахування.

 

На підставі диплома молодшого спеціаліста можливий вступ на скорочений або нормативний термін навчання.

Вступ на скорочений термін навчання - абітурієнт вступає на I курс скороченого терміну навчання (2 або 3 роки підготовки до отримання диплома бакалавра).
Вступ на нормативний термін навчання - абітурієнт вступає на II або III курс нормативного терміну навчання (доповнює існуючі групи, теж 2 або 3 роки підготовки до отримання диплома бакалавра).

Рішення про вступ на скорочений або нормативний термін навчання приймає абітурієнт на основі:

  • кількості предметів для доздачі (академічна різниця);
  • наявності вільних (бюджетних, контрактних) місць на нормативному курсі навчання;

При вступі на основі диплома молодшого спеціаліста на скорочений або нормативний курс термін навчання однаковий.

Таблиця 3 правил прийому ОНПУ:Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Як розраховується конкурсний балл