Пільги при вступі на навчання

1 Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

1.1 Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ОНПУ або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають право:

1.1.1 Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

1.1.2 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

1.1.3 Звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

1.1.4 Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

1.2 Вступники які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа) мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних екзаменів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

1.3 Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних екзаменів мають право вступники яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

1.4 Вступники вказані в підпунктах 1.1.1 – 1.1.2 та пунктах 1.2 - 1.3 мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

1.5 Особи, зазначені пункті 1.4, не зараховані на навчання в межах квоти, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

1.6 Вступники зазначені в цьому розділі, якщо бажають заявити права на пільги (спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі), подають заяви в паперовій формі.

2 Зарахування за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти

2.1 За результатами співбесіди зараховуються до ОНПУ:

2.1.1 Особи визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.1.2 Особи яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.

2.1.3 Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

2.2 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 2.1, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

2.3 Вступники зазначені в цьому розділі, якщо бажають заявити права на пільги (спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі), подають заяви в паперовій формі.

3 Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням

3.1 Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням мають:

3.1.1 Вступники, зазначені в підпункті 2.1.

3.1.2 Вступники, зазначені в підпунктах 1.1.1 – 1.1.2 та пунктах 1.2 - 1.3.

3.1.3 Діти із сімей осіб:

– рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

– які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

– які перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені доскладу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

– які перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

– військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

– які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

3.1.4 Діти один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.

3.1.5 Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.

3.1.6 Вступники, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

3.1.7 Вступники з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

3.1.8 Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2.

3.1.9 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

3.1.10 Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.

3.1.11 Вступники, зазначені в підпункті 1.1.4.

3.1.12 Вступники, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про повну загальну середню освіту.

3.2 Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в підпунктах 3.1.3 – 3.1.10, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

3.3 Вступники, зазначені в підпункті 3.1.11, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

3.4 Вступники, зазначені в підпункті 3.1.12, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в межах квоти-2.

3.5 Вступники, зазначені в підпунктах 3.1.3 – 3.1.10, подають заяви тільки в електронній формі. Документи які підтверджують права на пільги (спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням) необхідно пред'явити під час виконання вимог до зарахування (з 1 серпня).

 

4 Переведення на вакантні місця державного замовлення

4.1 Правом на переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

4.2 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

4.2.1 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, передбачені підпунктами 3.1.3 – 3.1.6, незалежно від конкурсного бала;

4.2.2 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, передбачені підпунктами 3.1.1 – 3.1.2 та 3.1.7 – 3.1.10, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 11.2 Правил прийому, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додатку 3 до Правил прийому));

4.2.3 Особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 11.2 Правил прийому (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 3 до Правил прийому).

4.3 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пункті 4.2, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

4.4 У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пункті 4.2, ОНПУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пункті 4.2 за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що ставить до відома відповідного державного замовника.