Перелік спеціальностей

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 143 Атомна енергетика

Спеціалізація:

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 183 Технологии защиты окружающей среды