Перелік спеціальностей

Спеціальність Спеціалізація Структурний підрозділ що проводить підготовку магістрів
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-аналітична діяльність, документознавство
032 Історія та археологія Регіональні історії України
033 Філософія Філософія культури Сходу, сходознавство
034 Культурологія Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
051 Економіка Прикладна економіка
051 Економіка Економіка підприємства
051 Економіка Економічна кібернетика
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій
113 Прикладна математика Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування
122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
122 Комп'ютерні науки Системи комп'ютерного проектування
122 Комп'ютерні науки Управління IT-проектами
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Інтелектуальний аналіз даних
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини та електричний транспорт
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
143 Атомна енергетика Технологія та моніторинг теплоносіїв на АЕС
144 Теплоенергетика Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
226 Фармація, промислова фармація Технології парфумерно-косметичних засобів та біологічно активних добавок
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
226 Фармація, промислова фармація Фармація
231 Соціальна робота Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування