Перелік предметів для вступу у 2019 році

Спеціальність (конкурсна пропозиція) Освітня програма / спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
014 Середня освіта (11 Фізична культура) Фізична культура
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Географія, Історія України (один на вибір абітурієнта).
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційно-аналітична діяльність, документознавство
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
033 Філософія Філософія культури Сходу, сходознавство
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
034 Культурологія Культурологія
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
1. Українська мова та література;
2. Іноземна мова;
3. Географія, Історія України (один на вибір абітурієнта).
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
1. Українська мова та література;
2. Іноземна мова;
3. Географія, Історія України (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Економіка підприємства
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Економічна кібернетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
053 Психологія Психологія
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
061 Журналістика Журналістика, реклама, зв'язки з громадськістю
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
071 Облік і оподаткування Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент туризму та гостинності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
075 Маркетинг Маркетинг
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
101 Екологія Екологія
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Географія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп'ютерних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Інтелектуальний аналіз даних
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Програмовані мобільні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Інтернет речей (IoT)
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Кібербезпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Інжиніринг дорожніх та будівельних матеріалів і машин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерне проектування та діагностика колісних транспортних засобів
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичні комплекси та системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини та електричний транспорт
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи з комп'ютерним управлінням
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інженерія розумних електротехнічних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні технології автоматизації
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та менеджмент якості
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Безпека інформаційних і комунікаційних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
183 Технологии защиты окружающей среды Технології захисту навколишнього середовища
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Фізика (один на вибір абітурієнта).
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Математика, Фізика (один на вибір абітурієнта).
226 Фармація, промислова фармація Фармація
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Математика, Хімія (один на вибір абітурієнта).
231 Соціальна робота Соціальна робота
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1. Українська мова та література;
2. Іноземна мова;
3. Історія України, Математика (один на вибір абітурієнта).