Перелік предметів для вступу у 2017 році

При вступі в Інститут дистанційної і заочної освіти (заочна форма навчання), Українсько-німецький інститут (денна форма навчання), Інститут медичної інженерії (денна форма навчання), перелік конкурсних предметів обраної спеціалізації відповідає переліку предметів спеціалізації базового факультету.

Гуманітарний факультет (ГФ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
034 Культурологія Культурологія
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
053 Психологія Психологія
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
231 Соціальна робота Соціальна робота
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
Інститут бізнесу економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
051 Економіка Економіка підприємства
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Економічна кібернетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
075 Маркетинг Маркетинг
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Інститут електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління (ІЕКСУ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
101 Екологія Екологічна безпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
104 Фізика та астрономія Дозиметрія і радіаційна безпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Фізика, Хімія (один на вибір абітурієнта).
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Фізика, Хімія (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Фізична ядерна безпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Технологии и мониторинг теплоносителей на атомных электростанциях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (ІІБРТ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
122 Комп'ютерні науки Програмне забезпечення систем захисту інформації
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології глобальних та локальних комп'ютерних мереж
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Кібербезпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Інститут комп'ютерних систем (ІКС)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп'ютерних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
113 Прикладна математика Моделювання фізичних процесів комп'ютерних ігор
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології управління проектами
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Програмовані мобільні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Інститут машинобудування (ІМБ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерне проектування та діагностика транспортних засобів
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Автоспортивний інжиніринг
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Інститут промислових технологій дизайну та менеджменту (ІПТДМ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
073 Менеджмент Управління проектами
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Комп'ютерне проектування та дизайн машин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Міжнародні системи сертифікації
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
101 Екологія Охорона навколишнього середовища
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Математика, Хімія (один на вибір абітурієнта).
Українсько-німецький інститут (УНІ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Економіка підприємства
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Економічна кібернетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
075 Маркетинг Маркетинг
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
113 Прикладна математика Математичне забезпечення комп'ютерних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Мехатроніка та промислові роботи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
231 Соціальна робота Соціальна робота
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Інститут медичної інженерії (ІМІ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Кібербезпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
133 Галузеве машинобудування Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційниі системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
Українсько-Іспанський інститут (УІІ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
034 Культурологія Культурологія
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
075 Маркетинг Маркетинг
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
101 Екологія Екологічна безпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
101 Екологія Охорона навколишнього середовища
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний дизайн
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Математика, Хімія (один на вибір абітурієнта).
231 Соціальна робота Соціальна робота
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія, Іноземна мова (один на вибір абітурієнта).
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
Українсько-польський Інститут (УПІ)
Спеціальність Спеціалізація Предмети сертифіката ЗНО
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
034 Культурологія Культурологія
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
051 Економіка Економічна кібернетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торговельне підприємництво
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіко-правове забезпечення підприємництва
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова, Математика (один на вибір абітурієнта).
101 Екологія Охорона навколишнього середовища
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
101 Екологія Екологічна безпека
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
104 Фізика та астрономія Фізика ядра та фізика високих енергій
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Фізика, Хімія (один на вибір абітурієнта).
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
125 Кібербезпека Управління кібербезпекою
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування інноваційних технологій
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
132 Матеріалознавство Матеріалознавство та інженерія поверхні
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
136 Металургія Художнє та ювелірне литво
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини в мехатронних системах
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та енергетичний менеджмент
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Технологии и мониторинг теплоносителей на атомных электростанциях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
143 Атомна енергетика Атомна енергетика
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
144 Теплоенергетика Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Міжнародні системи сертифікації
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Біологія, Хімія (один на вибір абітурієнта).
171 Електроніка Електронно-обчислювальна техніка
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Фізика (один на вибір абітурієнта).
226 Фармація, промислова фармація Технології фармацевтичних препаратів
1. Українська мова та література;
2. Біологія;
3. Математика, Хімія (один на вибір абітурієнта).