Перелік документів для вступу до аспірантури

Усі документи подаються на українській мові у картонному швидкозшивачу.

  1. Заява (бланк видається у відділі аспірантури).
  2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (бланк видається у відділі аспірантури).
  3. Копія диплома та додаток до нього.
  4. Копія паспорта.
  5. Копія документу про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (для вступників на навчання з відривом від виробництва).
  6. Копію військового квитка (для військовозобов’язаних).
  7. Довідку з місця роботи про середньомісячну заробітну плату за підписом керівника установи та головного бухгалтера (для вступників на навчання з відривом від виробництва - за наявністю).
  8. Рекомендаційний лист, сформульований на підставі докладу вступника на відкритому засіданні кафедри з презентацією дослідницьких пропозицій чи досягнень, підписаний передбачуваним науковим керівником, з візами відповідних завідувача кафедри та директора інституту або декана факультету, гаранта освітньо-наукової програми.
  9. Список опублікованих наукових праць і винаходів, тез конференцій (що підтверджується наявністю оригінального паперового носія або посилання на відповідний сайт - за  наявністю).
  10. Документи, які підтверджують наявність призових місць в студентських наукових конкурсах, олімпіадах (за наявністю).