Перелік документів для вступу

При подачі заяви в паперовій формі або при подачі оригіналів документів для зарахування вступник надає:

  • Копію паспорта або документа, що засвідчує особу і громадянство, згідно зі статтею 5 Закону України «Про громадянство України» (оригінал + копія 2 екз. першої, другої та сторінки з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);
  • Копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (оригінал + копія 2 екз.);
  • Копію документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 шт.) (оригінал + копія 2 екз.);
  • Копію екзаменаційного листа єдиного вступного іспиту (оригінал + копія 1 прим.);
  • Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов'язаних) (оригінал + копія 1 прим.);
  • Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см;
  • Документи, що підтверджують право вступника на спеціальні умовами щодо участі у конкурсному відборі та спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням (оригінал + копії 2 прим.).
  • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми програмами), встановленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених пунктами 4.4-4.5 Правил прийому для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При подачі оригіналів документів необхідно подати в ОНПУ:
- Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- Екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту;
Решта оригіналів документів необхідні для засвідчення копій і залишаються у абітурієнта.