Перелік документів для вступу

При подачі заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- Документ, що засвідчує особу і громадянство (згідно зі статтею 5 Закону України «Про громадянство України»);
- Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
- Свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта), або інший документ, що посвідчує особу та громадянство;
- Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- Екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту (тільки для вступників на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування»).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- Копію диплома бакалавра (спеціаліста) і додаток до нього (2 шт.)
- Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 шт. Першою, другий і сторінки з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);
- Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
- Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см;
- Копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (за наявності 2 екз.);
- Копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (тільки для вступників на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування»).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), встановленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених пунктами 4.3-4.5 Правил прийому для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

При подачі оригіналів документів необхідно подати в ОНПУ:

- Диплом бакалавра (спеціаліста) та додаток до нього.
- Екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту (тільки для вступників на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування»).

Решта оригіналів документів необхідні для засвідчення копій і залишаються у абітурієнта.