Перелік документів для вступу

При подачі заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- Документ, що засвідчує особу і громадянство (згідно зі статтею 5 Закону України «Про громадянство України»);
- Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
- Свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта), або інший документ, що посвідчує особу та громадянство;
- Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- Копію диплома бакалавра (спеціаліста) і додаток до нього (2 шт.)
- Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 шт. Першою, другий і сторінки з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);
- Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см;
- Копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (за наявності 2 екз.).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), встановленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених пунктами 4.3-4.5 Правил прийому для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

При подачі оригіналів документів необхідно подати в ОНПУ:
- Диплом бакалавра (спеціаліста) та додаток до нього.
Решта оригіналів документів необхідні для засвідчення копій і залишаються у абітурієнта.