Перелік документів для вступу

При подачі заяви в паперовій формі або при подачі оригіналів документів для зарахування абітурієнт надає:

  • Паспорт або документ, що засвідчує особу і громадянство (оригінал + копія 2 екз. Першої, другої та сторінки з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);
  • Аттетстат і додаток до нього (оригінал + копія 2 екз.);
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал + копія 1 прим.);
  • Військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов'язаних) (оригінал + копія 1 прим.);
  • Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см;
  • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків (оригінал + копія 2 екз.);
  • Документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ 7 Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ 8 Правил прийому), спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням  (розділ 9 Правил прийому) (оригінал + копії 2 прим.).
  • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), встановленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, встановлених пунктами 4.3-4.5 Правил прийому для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При подачі оригіналів документів необхідно подати в ОНПУ:
- Аттетстат і додаток до нього;
- Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
Решта оригіналів документів необхідні для засвідчення копій і залишаються у абітурієнта.