Перечень документов для поступления

Перечень необходимых для вступления документов:

  1. заяву (заповнюється в ЦПО)
  2. оригінал і копія диплома з додатком (при наявності двох дипломів - оригінали та копії обох дипломів) - 2 екз.
  3. копія паспорта (1,2 с. + приписка) - 3 прим .;
  4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - 2 екз .;
  5. фото 3 х 4 - 6 шт.
  6. копія закордонного. паспорта - 1 екз .;

Зарахування проводиться за результатами конкурсу. Конкурсний бал вступника дорівнює балу документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.