Повідомлення про помилку

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в _menu_load_objects() (рядок 579 із /var/www/user1184/data/www/acopuua/includes/menu.inc).

Українсько-польський Інститут

Директор: 
Денисова Алла Євсіївна, доктор технічних наук, професор
Телефон: 
(048)705-84-38, (067) 288-99-65, (099) 377-78-37
Деканат: 
г. Одесса, пр-т Гагарина, 8, ОНПУ, корпус № 13(ГУМ), комн. 101

   Заступник директора: Бурлакова Тетяна Степанівна

   е-mail:  burlakova@opu.ua

   Сайт УПІ: http://www.upi.opu.ua

Базова кафедра: Теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики.

Українсько-польський навчально-науковий інститут (УПІ) ОНПУ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів відповідно до стандартів світових інтеграційних процесів відповідно потребами економіки України у фахівцях, які володіють новітніми інформаційними та промисловими технологіями. В УПІ успішно реалізується навчання студентів всіх спеціальностей ОНПУ за програмою «Подвійний диплом» в кращих державних університетах-партнерах Польщі. УПІ забезпечує знайомство на практиці з діяльністю європейських виробничих фірм, навчальних і наукових установ. Наші студенти володіють крім рідної, ще кількома європейськими мовами (польською, англійською тощо).

Отримання якісної вищої технічної освіти в поєднанні з володінням кількома іноземними мовами забезпечує незаперечні переваги для гідного працевлаштування в будь-якій країні Європи і світу.

УПІ сприяє безкоштовному навчанню кращих наших студентів, аспірантів і докторантів не тільки у Польщі, а й в інших в країнах ЄС та США шляхом реалізації ряду міжнародних освітніх програм мобільності: ERASMUS PLUS (ЄС),  Fulbright Graduate Student Program (США),  Вишеградська  стипендіальна програма (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина); Chevening (Великобританія); UGRAD  (США); Endeavour Scholarships and Fellowships (Австралія);

За вибором студентів, які планують своє подальше навчання та кар’єрний ріст у Польщі, Українсько-польський інститут ОНПУ забезпечує підготовку фахівців, які вільно володіють професійно-орієнтованою польською і англійською мовою, з широкого спектру сучасних спеціальностей (технічних, економічних і гуманітарних) на основі довгострокових договорів про співпрацю з кращими державними університетами Польщі (Познанською політехнікою, Лодзьською політехнікою,  Ченстоховською політехнікою, Сілезькою політехнікою, Люблінською політехнікою, Вроцлавською політехнікою, Опольською політехнікою, Опольським університетом, Бидгощським природничо-технологічним університетом тощо).

Знання рідної мови не обмежує можливості для вивчення інших мов - споріднених і не споріднених. Вираз "Скільки ти знаєш мов - стільки разів ти людина" ніколи не втратить своєї актуальності.

Значення польської мови характеризується тим, що польська мова займає третє місце серед слов'янських мов за кількістю людей, які нею спілкуються. Як мова повсякденного спілкування польська мова використовується і за межами Польщі в середовищі вихідців з Польщі та їх нащадків (в США, Латинській Америці, Австралії, Франції, Англії). Польська мова стала другою за використанням в Англії і поступається за кількістю носіїв тільки англійській мові.

Польща приєдналася до Болонського процесу в 1999 році, ввівши двоступеневу систему освіти - бакалавр, магістр. Польща, як і інші європейські країни, займається впровадженням болонських норм і стандартів в освіті, науці і техніці. Сьогодні вища освіта Польщі має безліч переваг.

Дипломи польських навчальних закладів визнаються в усіх країнах Європи і в більшості країн світу, тобто не потрібно додаткового їх підтвердження (ностратифікації). Система освіти в Польщі функціонує відповідно до норм загальноєвропейської схеми (ECTS) і освіта в Польщі відповідає Міжнародним нормам класифікації освіти (ISCED). Дипломи польських ВНЗ дають більше можливостей для працевлаштування як в Україні, так і за кордоном.

Після закінчення ВНЗ Польщі студенти отримують європейський диплом, який визнається і дає можливість працевлаштування за фахом в країнах Європейського Союзу та інших країнах світу.

Додаток до диплому видається англійською мовою.

 

ОСНОВНИМИ ЗАДАЧАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПІ Є:

  • якісна підготовка фахівців з вищою технічною освітою і наукових кадрів з усіх спеціальностей, ліцензованих МОН України в ОНПУ;
  • для студентів-бакалаврів, які володіють професійно-орієнтованою польською мовою, продовження освіти за програмою «Подвійний диплом» на кваліфікаційному рівні "магістр" (за контрактом чи безкоштовно за грантовою програмою мобільності) та отримання двох державних дипломів Польщі і України).
  • забезпечення можливості для громадян України та інших країн світу отримання післядипломної освіти в ОНПУ, а також підвищення кваліфікації викладачам навчальних закладів усіх рівнів акредитації та працівникам підприємств і фірм, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
  • організація курсів лекцій і семінарів польською та англійською мовами викладачами ОНПУ і університетів-партнерів, а також співробітниками підприємств Польщі,
  • сприяння участі викладачів, вчених і студентів ОНПУ в європейських наукових освітніх та культурних програмах та проектах спільно з університетами-партнерами Польщі, а також партнерами інших європейських держав для отримання грантів на виконання фундаментальних і прикладних досліджень;
  • організація науково-дослідної роботи студентів і проведення студентських міжнародних конференцій спільно з університетами-партнерами Польщі, а також літніх шкіл та олімпіад польською та англійською мовами, сприяння виданню матеріалів і тез доповідей;
  • залучення до освітніх і наукових проектів в ОНПУ підприємств України, Польщі, зацікавлених у розширенні міжнародних зв’язків і у відповідній цільовій підготовці інженерних, наукових і педагогічних кадрів.

 

Ступінь бакалавра:

Спеціальність: 014 Середня освіта (11 Фізична культура)

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність: 033 Філософія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 053 Психологія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 136 Металургія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 143 Атомна енергетика

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 171 Електроніка

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 183 Технологии защиты окружающей среды

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Степень магистра:

Специальность: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Специальность: 033 Філософія

Специальность: 034 Культурологія

Специальность: 051 Економіка

Специализация:
Специализация:

Специальность: 071 Облік і оподаткування

Специализация:

Специальность: 073 Менеджмент

Специализация:

Специальность: 075 Маркетинг

Специализация:

Специальность: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Специальность: 101 Екологія

Специализация:

Специальность: 104 Фізика та астрономія

Специальность: 113 Прикладна математика

Специализация:

Специальность: 121 Інженерія програмного забезпечення

Специальность: 122 Комп'ютерні науки

Специализация:

Специальность: 123 Комп'ютерна інженерія

Специальность: 125 Кібербезпека

Специализация:

Специальность: 126 Інформаційні системи та технології

Специальность: 131 Прикладна механіка

Специальность: 132 Матеріалознавство

Специальность: 133 Галузеве машинобудування

Специальность: 136 Металургія

Специальность: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Специальность: 143 Атомна енергетика

Специализация:

Специальность: 144 Теплоенергетика

Специальность: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Специальность: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Специальность: 161 Хімічні технології та інженерія

Специальность: 171 Електроніка

Специальность: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Специальность: 226 Фармація, промислова фармація

Специальность: 274 Автомобільний транспорт

Специальность: 281 Публічне управління та адміністрування