Українсько-польський Інститут

Директор: 
Денисова Алла Євсіївна, доктор технічних наук, професор
Телефон: 
(048)705-84-38, (067) 288-99-65, (099) 377-78-37
Деканат: 
г. Одесса, пр-т Гагарина, 8, ОНПУ, корпус № 13(ГУМ), комн. 101

   Заступник директора: Бурлакова Тетяна Степанівна

   е-mail:  burlakova@opu.ua

   Сайт УПІ: http://www.upi.opu.ua

Базова кафедра: Теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики.

Українсько-польський навчально-науковий інститут (УПІ) ОНПУ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів відповідно до стандартів світових інтеграційних процесів відповідно потребами економіки України у фахівцях, які володіють новітніми інформаційними та промисловими технологіями. В УПІ успішно реалізується навчання студентів всіх спеціальностей ОНПУ за програмою «Подвійний диплом» в кращих державних університетах-партнерах Польщі. УПІ забезпечує знайомство на практиці з діяльністю європейських виробничих фірм, навчальних і наукових установ. Наші студенти володіють крім рідної, ще кількома європейськими мовами (польською, англійською тощо).

Отримання якісної вищої технічної освіти в поєднанні з володінням кількома іноземними мовами забезпечує незаперечні переваги для гідного працевлаштування в будь-якій країні Європи і світу.

УПІ сприяє безкоштовному навчанню кращих наших студентів, аспірантів і докторантів не тільки у Польщі, а й в інших в країнах ЄС та США шляхом реалізації ряду міжнародних освітніх програм мобільності: ERASMUS PLUS (ЄС),  Fulbright Graduate Student Program (США),  Вишеградська  стипендіальна програма (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина); Chevening (Великобританія); UGRAD  (США); Endeavour Scholarships and Fellowships (Австралія);

За вибором студентів, які планують своє подальше навчання та кар’єрний ріст у Польщі, Українсько-польський інститут ОНПУ забезпечує підготовку фахівців, які вільно володіють професійно-орієнтованою польською і англійською мовою, з широкого спектру сучасних спеціальностей (технічних, економічних і гуманітарних) на основі довгострокових договорів про співпрацю з кращими державними університетами Польщі (Познанською політехнікою, Лодзьською політехнікою,  Ченстоховською політехнікою, Сілезькою політехнікою, Люблінською політехнікою, Вроцлавською політехнікою, Опольською політехнікою, Опольським університетом, Бидгощським природничо-технологічним університетом тощо).

Знання рідної мови не обмежує можливості для вивчення інших мов - споріднених і не споріднених. Вираз "Скільки ти знаєш мов - стільки разів ти людина" ніколи не втратить своєї актуальності.

Значення польської мови характеризується тим, що польська мова займає третє місце серед слов'янських мов за кількістю людей, які нею спілкуються. Як мова повсякденного спілкування польська мова використовується і за межами Польщі в середовищі вихідців з Польщі та їх нащадків (в США, Латинській Америці, Австралії, Франції, Англії). Польська мова стала другою за використанням в Англії і поступається за кількістю носіїв тільки англійській мові.

Польща приєдналася до Болонського процесу в 1999 році, ввівши двоступеневу систему освіти - бакалавр, магістр. Польща, як і інші європейські країни, займається впровадженням болонських норм і стандартів в освіті, науці і техніці. Сьогодні вища освіта Польщі має безліч переваг.

Дипломи польських навчальних закладів визнаються в усіх країнах Європи і в більшості країн світу, тобто не потрібно додаткового їх підтвердження (ностратифікації). Система освіти в Польщі функціонує відповідно до норм загальноєвропейської схеми (ECTS) і освіта в Польщі відповідає Міжнародним нормам класифікації освіти (ISCED). Дипломи польських ВНЗ дають більше можливостей для працевлаштування як в Україні, так і за кордоном.

Після закінчення ВНЗ Польщі студенти отримують європейський диплом, який визнається і дає можливість працевлаштування за фахом в країнах Європейського Союзу та інших країнах світу.

Додаток до диплому видається англійською мовою.

 

ОСНОВНИМИ ЗАДАЧАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПІ Є:

  • якісна підготовка фахівців з вищою технічною освітою і наукових кадрів з усіх спеціальностей, ліцензованих МОН України в ОНПУ;
  • для студентів-бакалаврів, які володіють професійно-орієнтованою польською мовою, продовження освіти за програмою «Подвійний диплом» на кваліфікаційному рівні "магістр" (за контрактом чи безкоштовно за грантовою програмою мобільності) та отримання двох державних дипломів Польщі і України).
  • забезпечення можливості для громадян України та інших країн світу отримання післядипломної освіти в ОНПУ, а також підвищення кваліфікації викладачам навчальних закладів усіх рівнів акредитації та працівникам підприємств і фірм, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
  • організація курсів лекцій і семінарів польською та англійською мовами викладачами ОНПУ і університетів-партнерів, а також співробітниками підприємств Польщі,
  • сприяння участі викладачів, вчених і студентів ОНПУ в європейських наукових освітніх та культурних програмах та проектах спільно з університетами-партнерами Польщі, а також партнерами інших європейських держав для отримання грантів на виконання фундаментальних і прикладних досліджень;
  • організація науково-дослідної роботи студентів і проведення студентських міжнародних конференцій спільно з університетами-партнерами Польщі, а також літніх шкіл та олімпіад польською та англійською мовами, сприяння виданню матеріалів і тез доповідей;
  • залучення до освітніх і наукових проектів в ОНПУ підприємств України, Польщі, зацікавлених у розширенні міжнародних зв’язків і у відповідній цільовій підготовці інженерних, наукових і педагогічних кадрів.

 

Ступінь бакалавра:

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма / спеціалізація:
Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 143 Атомна енергетика

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 171 Електроніка

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма / спеціалізація:

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма / спеціалізація:

Степень магистра: