Українсько-німецький інститут

Директор: 
Семенюк Володимир Федорович
Телефон: 
705-85-49
Деканат: 
каб. 304, корпус А

Українсько-німецький навчально-науковий інститут здійснює підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою з урахуванням досвіду провідних університетів Німеччини. Викладання на факультеті проводиться кращими викладачами Одеського національного політехнічного університету, які володіють німецькою мовою, провідними професорами німецьких університетів. На перших трьох курсах студенти факультету одночасно з навчанням за навчальними планами відповідних напрямів інтенсивно вивчають німецьку мову. Після третього курсу для студентів факультету організується мовна практика в університетах Німеччини. З четвертого курсу навчання студентів зі спеціальних дисциплін проводиться на німецькій мові. Після четвертого курсу для студентів факультету за допомогою університетів Німеччини, зацікавлених підприємств України і німецьких фірм організується виробнича практика на підприємствах німецьких фірм. Захист дипломного проекту студентами факультету проводиться німецькою мовою. Випускники факультету отримують український диплом бакалавра, спеціаліста, магістра встановленого зразка. Студенти, які відмінно встигають, можуть бути рекомендовані для виконання і захисту дипломного проекту в університетах Німеччини з одержанням німецького диплому. Паралельно з отриманням диплома за основним фахом випускники отримують сертифікат перекладача німецької мови. Випускники факультету рекомендуються для роботи на спільних українсько-німецьких підприємствах, на підприємствах України, що використовують техніку німецьких фірм; українських підприємствах, які виробляють продукцію для німецьких і австрійських фірм; підприємствах іноземних фірм, яким необхідні фахівці, які знають німецьку технічну і розмовний мови.

Ступінь бакалавра:

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація:

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація:

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Спеціалізація:

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 171 Електроніка

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація:

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь магістра:

Спеціальність: 034 Культурологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Спеціалізація:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація:

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування