Навчання за двома спеціальностями одночасно

Наш університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в нашому університеті та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Для вступу на навчання одночасно за двома спеціальностями (заочної та очної форми) потрібно особисто подати заяву до Приймальної комісії.

      До заяви необхідно додати:

1. Завірену деканатом копію навчальної картки;

2. Довідку відділу кадрів, де зберігаються оригінали документів студента;

3. Завірені відділом кадрів:

  • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) та додаток до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 

4. 4 фотографії розміром 3х4 см;

5. Копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;

6. Копію паспорта або документа, що посвідчує особу та громадянство.

 

При подачі документів необхідно особисто пред'явити оригінали документів, зазначених у п.п. (3), (5), (6).

Документи приймаємо в приймальні комісії заочної освіти

кімната 127 ГУК,

контактний телефон 705-8332,

e-mail - idzo116@ukr.net