Машинобудування

Розрахунок і конструювання автомобілів і двигунів. Технологія виготовлення автомобілів. Технологічне обладнання для діагностики автомобілів. Спеціалізований рухомий склад. Електронні системи управління рухом автомобіля. Випробувань автомобілів. Розрахунок і конструювання вантажопідйомних машин, машин безперервного транспорту. Будівельна механіка і металоконструкції, монтаж і експлуатація підйомно-транспортних машин. Студенти мають можливість вивчити конструкції і технології виготовлення підйомно-транспортних машин провідних світових фірм "Liebcher", "Demag", "Kottenkranbau", проходячи виробничу практику на підприємствах цих фірм. Устаткування для переробки і транспортування нафтопродуктів. Розрахунок і конструювання газо-і нафтопроводів, тепло-і массообменного обладнання. Комп'ютерне моделювання процесів і апаратів нафтопереробки. Дослідження в області інтелектуальних методів проектування та управління в машинобудуванні.
Шифр: 
6.050503
Факультет, институт: 
Поступление на заочную форму: 
Да