Українсько-польський Інститут

Директор: 
Денисова Алла Євсіївна
Телефон: 
705-84-38
Деканат: 
каб. , корпус

Українсько-польський інститут (УПІ) ОНПУ здійснює підготовку фахівців, які вільно володіють професійно-орієнтованим польською мовою, з широкого спектру сучасних спеціальностей (технічних, економічних і гуманітарних) на основі договорів про співпрацю з державними університетами Польщі (Опольськой політехнікою, Опольським університетом, Вроцлавської політехнікою, Катовіцком економічним університетом, Люблінським економічним університетом, Бидгощського природно-технологічним університетом та низкою інших).
Метою створення УПІ є подальше вдосконалення системи вищої освіти відповідно до світових інтеграційними процесами і потребами економіки України у фахівцях, які володіють новітніми інформаційними та промисловими технологіями, знайомих на практиці з діяльністю європейських виробничих фірм, навчальних і наукових установ, які володіють крім рідної (української, російського), ще кількома європейськими мовами, зокрема, польською та англійською. Отримання якісної вищої технічної освіти в поєднанні з володінням кількома іноземними мовами забезпечує незаперечні переваги для гідного працевлаштування в будь-якій країні світу. Значення польської мови характеризується тим, що польська мова займає третє місце серед слов'янських мов за кількістю людей, які нею спілкуються. Як мова повсякденного спілкування польська мова використовується і за межами Польщі в середовищі вихідців з Польщі та їх нащадків (в США, Латинській Америці, Австралії, Франції, Англії). Польський мова стала другою за використання в Англії і поступається за кількістю носіїв тільки англійської мови.
Знання рідної мови не обмежує можливості для вивчення інших мов - споріднених і не споріднених. Вираз \ "Скільки ти знаєш мов - стільки разів ти людина \" ніколи не втратить своєї актуальності.
Польща приєдналася до Болонського процесу в 1999 році, ввівши двоступеневу систему освіти - бакалавр, магістр. Польща, як і інші європейські країни, займається впровадженням болонських норм і стандартів в освіті, науці і техніці. Сьогодні вищу освіту Польщі має безліч переваг. Дипломи польських навчальних закладів визнаються в усіх країнах Європи і в більшості країн світу, при цьому не потрібно додаткового їх підтвердження. Система освіти в Польщі функціонує відповідно до норм загальноєвропейської схеми (ECTS) і освіту в Польщі відповідає Міжнародним нормам класифікації освіти (ISCED).
Дипломи польських ВНЗ дають більше можливостей для працевлаштування та в Україні, і за кордоном. Після закінчення ВНЗ Польщі студенти отримують європейський диплом, який визнається і дає можливість працевлаштування за фахом в країнах Європейського Союзу, України, Росії та інших країнах світу. У деяких випадках додаток до диплому видається англійською мовою.
ОСНОВНИМИ ЗАДАЧАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПІ Є:
якісна підготовка фахівців з вищою технічною освітою і наукових кадрів з усіх спеціальностей, ліцензованим МОН України в ОНПУ, які володіють професійно-орієнтованим польською мовою, для продовження освіти на кваліфікаційному рівні \ "магістр \" або \ "фахівець \" (за контрактом): на стаціонарі в університетах-партнерах Польщі і заочно в ОНПУ;
забезпечення можливостей студентам, які отримали диплом бакалавра в ОНПУ (повна вища освіта), для продовження освіти на стаціонарі в університетах-партнерах Польщі (Опольському університеті, Опольськой політехніці, Вроцлавської політехніки, Катовіцком економічному університеті, Люблінському економічному університеті, Бидгощського природно-технологічному університеті) за освітньо-кваліфікаційним рівнем \ "магістр \" або \ "фахівець \" (повну вищу освіту), на основі отриманого в ОНПУ освітньо-кваліфікаційного рівня \ "бакалавр \" або \ "фахівець \" (базову або повну вищу освіту);
забезпечення можливості студентам, які здобули базову вищу освіту в ОНПУ і вступили на денну контрактну форму навчання до університетів-партнерів Польщі і на заочну контрактну форму навчання в ОНПУ, для отримання двох державних дипломів спеціаліста або магістра після завершення навчання;
забезпечення можливості для громадян України та інших країн отримання післядипломної освіти в ОНПУ, а також підвищення кваліфікації викладачами навчальних закладів усіх рівнів акредитації та працівниками підприємств і фірм, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
організація курсів лекцій і семінарів польською мовою викладачами ОНПУ і університетів-партнерів, а також співробітниками підприємств Польщі, в тому числі із застосуванням мультимедійних засобів дистанційного інтерактивного навчання;
сприяння участі викладачів, вчених і студентів ОНПУ в європейських наукових освітні та культурні програми та проекти спільно з університетами-партнерами Польщі, а також партнерами інших європейських держав для отримання грантів на виконання фундаментальних і прикладних досліджень;
організація науково-дослідної роботи студентів і проведення студентських міжнародних конференцій спільно з університетами-партнерами Польщі, а також літніх шкіл та олімпіад польською та англійською мовами, сприяння виданню матеріалів і тез доповідей;
залучення до освітніх і наукових проектів в ОНПУ підприємств України, Польщі, зацікавлених у розширенні міжнародних зв'язків і у відповідній цільову підготовку інженерних, наукових і педагогічних кадрів.