Українсько-Іспанський інститут

Директор: 
Гутиря Сергій Семенович
Телефон: 
705-85-78
Деканат: 
каб. 116, корпус 13

УІІ ОНПУ є унікальним для структури технічних університетів України підрозділом, що забезпечує багатоступеневу освітню підготовку за ОКР бакалавра, магістра та кандидата наук (PhD) на підставі довгострокових угод про співробітництво ОНПУ з 6-ма державними університетами Іспанії: Валенсії (UPV), Країни Басків (UPV/EHU), Севільї (US), Кордови (UC), Кадіса (UCA) та Каталонії (UPC).

         Починаючи з 2012 р. УІІ забезпечує підготовку студентів, які паралельно з опановуванням однією з ліцензованих в ОНПУ спеціальностей, впевнено володіють іспанською професійно спрямованої мовою, проходять вбудоване навчання та дипломну практику в університетах-партнерах, на підприємствах та фірмах Іспанії, приймають участь у програмах “подвійного диплому” магістра та PhD за угодами між університетами України, Іспанії, США та ін. країн.

Наявність вищої освіти та дипломів європейських університетів у поєднанні з володінням кількома офіційними мовами ООН найкраще узгоджується зі світовими інтеграційними процесами і забезпечує незаперечні переваги для мобільного працевлаштування за фахом у будь-якій країні світу.

Бакалаврська підготовка забезпечується як за держбюджетом, так і за кошти фізичних або юридичних осіб (за контрактом). Фахова підготовка здійснюється українською, іспанською та російською мовами. Паралельно, на протязі всього терміну навчання, забезпечується навчання іспанській професійно спрямованій мові в обсязі 6 ... 8 аудиторних годин на тиждень. Мовна підготовка забезпечується досвідченими викладачами кафедри іспанської мови та перекладу за авторськими лінгвістичними програмами.

Починаючи з 4-го семестру ряд спеціальних дисциплін за вибором студентів викладаються іспанською мовою в малокомплектних групах викладачами ОНПУ, що мають досвід педагогічної та наукової роботи в університетах Європи і Латинської Америки. Для проведення циклів лекцій і семінарів запрошуються професори та аспіранти з іспанських університетів-партнерів, застосовується дистанційне навчання в режимі on-line в аудиторіях, обладнаних засобами інтерактивної комунікації.

Після 2-го, 4-го та 6-го семестрів для студентів та абітурієнтів УІІ організується міжнародна літня мовна школа під керівництвом професорів з Іспанії.

Основні переваги вступу та навчання в УІІ ОНПУ наступні:

- багатоступенева освітня підготовка за ОКР бакалавра, магістра та кандидата наук (PhD), що включає етапи вбудованого навчання в університетах-партнерах, мовних та виробничих практик на підприємствах та виробничих фірмах Іспанії;
- можливість навчання як за бюджетом, так і за контрактом;
- наявність унікального комплексу програм та автентичних навчальних посібників для вивчення спеціальних дисциплін іспанською мовою;
- іногороднім студентам на весь період навчання надаються місця для проживання в гуртожитках студентського містечка ОНПУ;
- за результатами успішного навчання, здачі іспитів і захисту кваліфікаційних робіт студенти УІІ ОНПУ отримують до 3-х державних дипломів України і Іспанії відповідних ОКР, а також сертифікати перекладачів іспанської мови у сфері професійної комунікації.
 

Ступінь бакалавра:

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність: 034 Культурологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація:

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація:

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Спеціалізація:

Степень магистра: