Інститут дистанційної і заочної освіти

Директор: 
Бутенко Олександр Григорович
Телефон: 
705-85-32
Деканат: 
каб. 116, корпус ГУК

В Інституті дистанційного і заочного освіти ОНПУ є можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва, другу вищу освіту після завершення навчання або другу вищу освіту паралельно з основною освітою.

Студенти інституту дистанційного та заочного освіти навчаються за єдиною з денною формою навчання навчальною програмою, але на вісім місяців довше. Після успішного закінчення навчання, їм присвоюється відповідна кваліфікація і видається диплом державного зразка єдиної форми (однаковий для очної та заочної форм навчання).

Під час навчання студенти інституту дистанційного та заочного освіти отримують з усіх навчальних дисциплін навчально-методичні матеріали. Спираючись на методики, викладені в навчально-методичних матеріалах, вони виконують індивідуальні завдання, вчаться синтезувати, узагальнювати і застосовувати на практиці знання з різних областей гуманітарних, соціально-економічних, професійних дисциплін. Система настановних лекцій передує етапу самостійної роботи, а консультації завершують цю роботу перед іспитами, здача яких відбувається два рази в год.В протягом одного навчального року проводяться дві заліково-екзаменаційні сесії. Студенти мають право на час цих сесій отримувати додаткову оплачувану відпустку.

Ступінь бакалавра:

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність: 034 Культурологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація:

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціалізація:

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація:

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Спеціалізація:

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність: 136 Металургія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 143 Атомна енергетика

Спеціалізація:

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

Спеціалізація:

Спеціальність: 171 Електроніка

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація:

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Спеціалізація:

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь магістра:

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність: 034 Культурологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація:
Спеціалізація:

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація:

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціалізація:

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація:

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціалізація:

Спеціальність: 101 Екологія

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Спеціалізація:

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація:

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність: 136 Металургія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 143 Атомна енергетика

Спеціалізація:

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність: 171 Електроніка

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність: 183 Технологии защиты окружающей среды

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація:

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування