Форми і терміни підготовки

Форми навчання

Одеський національний політехнічний університет здійснює підготовку за такими формами навчання:
- Денна (очна освіта):
- Заочна (заочна освіта).

Терміни підготовки

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Форма навчання: очна

Форма навчання: заочна

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти

3 р. 10 м.

4 р. 8 м.

Магістр (освітньо-професійна програма підготовки на основі ступеня бакалавр та ОКР спеціаліст)

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

Магістр (освітньо-наукова програма підготовки на основі ступеня бакалавр та ОКР спеціаліст)

2 р.

2 р.

Форми фінансування підготовки

Міністерство освіти і науки України щорічно визначає обсяги прийому на навчання в ОНПУ за рахунок коштів Державного бюджету України.

Навчання за держбюджетом передбачено як на денній, так і на заочній формі навчання.

Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, ОНПУ здійснює прийом абітурієнтів в межах чисельності, обумовленої ліцензією, з оплатою вартості навчання на договірній основі за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.