Додатковий конкурсний відбір з спеціальностей, за якими передбачено складання ЄВІ.

         Відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти України передбачено додатковий конкурсний відбір для прийому на навчання вступників за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у період з 1 вересня по 30 листопада за спеціальностями за якими передбачено складання ЄВІ.

         В ОНПУ це спеціальності: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 032 «Історія та археологія»; 033 «Філософія»; 034 «Культурологія»; 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп’ютерні науки»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 125 «Кібербезпека»; 126 «Інформаційні системи та технології»; 281 «Публічне  управління та адміністрування».

         Для того щоб брати участь у додатковому конкурсному відборі необхідно:

         1. Звереснутись до приймальної комісії у період з 7 по 15 жовтня та подати заяву для участі  у спеціально організованій додатковій сесії ЄВІ, яка відбудеться 5 листопада (стосується осіб які реєструвались у період основної та додаткової сесій та її не склали), у період з 7 жовтня до 30 листопада та подати заяву для участі у додатковому конкурсному відборі, та скласти вступне фахове (додаткове (за потреби)) випробування.

         1.2. Для того, щоб подати заяву для участі у спеціально організованій додатковій сесії ЄВІ вступник пред'являє особисто:

         – Документ, що засвідчує особу;

         – Реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

         – документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра або спеціаліста).

         До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

         – Копію диплома бакалавра (спеціаліста) і додаток до нього (1 шт.)

         – Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1 шт. Першою, другий і сторінки з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);

         – 2 кольорові фоторартки 3х4.

         1.3. Звертаємо увагу вступників, спеціально організована додаткова сесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб у розмірі 495грн.

        1.4. Реєстрація на ЄВІ вважається завершеною за умови надходження сплачених вступником коштів на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти для оплати послуг із проведення спецсесії ЄВІ. Для здійснення оплати послуги із проведення спецсесії ЄВІ вступнику необхідно скористатися інформаційною сторінкою "Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ". Якщо протягом п'яти робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрація вступника для участі у спецсесії ЄВІ скасовується Українським центром (екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним).

         1.5. Під час додаткового конкурсного відбору можуть бути використані результати ЄВІ, які були отримані за підсумком проходження проведених раніше основної та додаткової сесій 2019 року.

         1.6. Для того, щоб подати заяву до участі у додатковому конкурсному відборі вступник пред'являє особисто:

         – Документ, що засвідчує особу;

         – Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);

         – Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

         – Екзаменаційний лист ЄВІ (для тих вступників які склали ЄВІ раніше у основну та додаткову сесії ЄВІ 2019 року).

         До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

         – Копію диплома бакалавра (спеціаліста) і додаток до нього (2 шт.)

         – Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 шт. Першою, другий і сторінки з відміткою про реєстрацію за місцем проживання);

         – Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);

         – Чотири кольорові фотографії розміром 3 х 4 см;

         – Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків вступника (за наявності 2 екз.);

         – Копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для тих вступників які склали ЄВІ раніше у основну та додаткову сесії ЄВІ 2019 року).

         2. Скласти фахове (додаткове (за потреби) ) вступне випробування з відповідної спеціальності (розклад вступних фахових випробувань буде опубліковано у листопаді).

         2.1. Під час додаткового конкурсного відбору можна використовувати результати вступних додаткових та фахових випробувань, які були складені під час вступної компанії 2019 року.